Impressum

Winkhaus Nederland B.V.
Wapenrustlaan 11-31
7321 DL Apeldoorn, Netherlands


Ein Unternehmen der Winkhaus Gruppe

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Vestigingsplaats: Telgte
Amtsgericht Münster, HRA 6525 Münster

Complementair: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,
Amtsgericht Münster, HRB 9553 Münster

BTW-ID-nr. DE 126046759

Directie: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze websites wordt door ons continu gecontroleerd en geactualiseerd. Ondanks alle zorgvuldigheid kan informatie tussentijd aangepast worden. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie is daarom uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor deze website op elk gewenst moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te actualiseren. Dat geldt ook voor verbeteringen en/of wijzigingen van de op deze website beschreven producten resp. programma's. Onze website bevat links naar andere websites. Winkhaus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de naleving van de privacywetgeving door de exploitanten van deze websites.

Auteursrechten en handelsmerken

Alle teksten, foto's, afbeeldingen, animaties, video's, sounds en andere content van deze website en hun lay-out vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgevingen over eigendomsrechten. Het is niet toegestaan de genoemde content via andere elektronische of gedrukte publicaties te vermenigvuldigen, te wijzigen of te gebruiken zonder voorafgaande toestemming door de Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG. Alle handelsmerken vallen, voor zover niets anders aangegeven is, onder de bescherming van het merkenrecht, met name de handelsmerken, logo's, emblemen en typeplaten van Winkhaus. De op deze website gepresenteerde patenten en handelsmerken en merktekens zijn het intellectuele eigendom van Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.
Uw contact

Winkhaus Nederland B.V.

Wapenrustlaan 11-31

7321 DL Apeldoorn

T. +31 85 070 66 90

F. +31 85 070 66 94