Winkhaus

Filosofie

meer te weten komen

Winkhaus - Always precise

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid tegenover onze klanten en partners om nog meer te bieden dan alleen hoogwaardige producten en systeemoplossingen. Dit leeft in elk gesprek, bij alle afdelingen en alle werk- en productie-eenheden van de Winkhaus Groep.

Daar zetten wij ons voor in met al onze kennis en ervaring. En dat is ook wat u van elke individuele medewerker mag verwachten. Want wie bij Winkhaus werkt, is zich bewust van zijn of haar verantwoordelijkheid en plicht om binnen de eigen taken en bevoegdheden de best mogelijke kwaliteit te garanderen, dingen gedaan te krijgen en samen met u meer te bereiken dan eigenlijk mogelijk is.

En hoe gevarieerd de eisen aan Winkhaus ook zijn mogen, wij zullen presteren, omdat wij vanuit onze instelling en motivatie al onze klanten een belofte kunnen doen waar ze ons aan mogen houden:

wij zullen precies zijn in alles wat we doen. Dat geldt evenzeer voor onze manier van werken als voor de producten zelf. Deze belofte geldt wereldwijd en we nemen die zo serieus dat u die direct naast onze naam zult vinden.

"Winkhaus - Always precise."