activPilot Comfort PAD

Het draaibeslag met parallelafstelling

Het beslag activPilot Comfort PAD biedt naast de draaifunctie de parallelafstelling die de hele vleugel 6 mm parallel afstelt en zo voor een optimale ventilatie zorgt.
Heel bewust zonder kiepfunctie van de vleugel. Door de hierdoor geminimaliseerde krachtinspanning bij het sluiten is het hiermee mogelijk de greep onderin dwars te plaatsen en daardoor ook moeilijk bereikbare ramen van het beslag voor parallelafstelling te voorzien.

activPilot Comfort PAD biedt het antwoord op een groot aantal eisen: het beslag maakt naast de draaiopening ook een parallelafstelling van de raamvleugel tot max. 6 mm mogelijk als extra raamstand voor een tochtvrije natuurlijke ruimteventilatie. Zelfs in deze ventilatiemodus biedt het systeem met de betreffende veiligheidsuitrusting een hoge inbraakwerendheid.

Omdat de gebruiker voor de sluiting van een opengedraaid of parallel afgesteld raam duidelijk minder kracht hoeft uit te oefenen dan bij een gekiept venster, kan de greep van een met activPilot Comfort PAD uitgerust raam op lage hoogte worden aangebracht. Op die manier is het ook vanuit een zittende positie goed bereikbaar en is het geschikt voor toepassing in woningen voor ouderen.

Bovendien is het bedieningsvriendelijke beslag aan te bevelen voor moeilijk toegankelijke ramen, bijv. in trappenhuizen, badkamers of keukens. Zoals bij alle Winkhaus-beslag het geval is, is ook activPilot Comfort PAD bijzonderlijk verwerkingsvriendelijk.

  • Openingsvarianten: parallel afstellen & draaien
  • Voor rechthoekige elementen
  • Tot weerstandsklasse RC2 (ook in afgestelde positie)

Max. vleugelgewicht:

  • 100 kg

Vleugelafmetingen:

  • Min. vleugelsponningbreedte: 460 mm *
  • Min. vleugelsponninghoogte: 695 mm *
  • Max. vleugelsponningbreedte: 1475 mm *
  • Max. vleugelsponninghoogte: 2300 mm *
  • FFB:FFH ≤ 1,5:1 *

Verdere parallelafstellingsvarianten:

activPilot Comfort PADK
activPilot Comfort PADM
activPilot Comfort PADS

Aanwijzing:
* De bindende vleugelgewichten en -maten zijn te vinden in de relevante technische catalogi en de daarin opgenomen toepassingsdiagrammen.

Verdere beslagen

Hier vindt u informatie over ons product programma