wh-easyPlan+ 

De interactieve beslagplanner

Met de kosteloze software wh-easyPlan+ biedt Winkhaus een interactief elektronisch tool voor de planning en configuratie van beslag aan. Afhankelijk van de verschillende raamprofielen kunnen daarmee eenvoudig, snel en zonder uitgebreide leerprocessen verschillende garnituursamenstellingen worden gegenereerd. 

Bovendien kunnen aan de hand van de omvangrijke beslagbibliotheken snel en exact de benodigde beslaghoeveel-heden worden bepaald. Met een druk op een knop kunnen die vervolgens als bestelformulier worden afgegeven.

Beslaginfo

De beslaginfo wordt gepresenteerd in de vorm van een volledig overzicht van een garnituursamenstelling. Dit omvat een overzichtelijke weergave in een vast raster van alle voor een kozijn benodigde beslagartikelen. Bovendien vindt u in de beslaginfo de constructierelevante maten. Daardoor bent u niet alleen in staat het aantal artikelen, maar ook de productiematen exact te berekenen zonder dat dit grote inspanningen vereist.

Bepaling van de hoeveelheid beslagartikelen

Bij de bepaling van de hoeveelheid beslag kunt u met behulp van wh-easyPlan+ snel en overzichtelijk alle benodigde beslagartikelen bepalen door de breedte- en hoogtematen van de vleugelsponning aan te geven.

Beslagbestellingen

Bijzonder handig is de mogelijkheid om aan de hand van de bepaalde hoeveelheid beslag rechtstreeks een beslagbestelling te laten afdrukken.  In de vorm van stukslijsten kunt u deze rechtstreeks per e-mail of per fax naar uw beslagleverancier sturen.

Technische informatie

Voor elk beslagartikel staat verdere, gedetailleerde technische informatie ter beschikking die u met een druk op een knop kunt oproepen.

Bibliotheken

De bibliotheken vormen de technische basis voor de beslaginfo en bieden bovendien alle noodzakelijke informatie voor de berekening en constructie van beslaggarnituren. Winkhaus zorgt ervoor dat de bibliotheken altijd de meest actuele informatie over het beslag bevatten.

Gratis download

De beslagplanner wh-easyPlan+ is hier inclusief alle databases verkrijgbaar als gratis download. Het installatiepakket omvat ook een uitvoerige online-helpfunctie.
De softwareoplossing wh-easyPlan+ is compatibel met Microsoft Windows vanaf versie 2000.

Automatische updates

Mocht het programma een nieuwe geactualiseerde versie van de software vinden op de Winkhaus-servers, dan biedt het aan deze automatisch te installeren.
Vanzelfsprekend blijven daarbij de door de gebruiker ingevoerde en opgeslagen gegevens behouden.