blueMatic EAV3

Hoge mate van comfort - automatisch

blueMatic EAV3 is een automatische meervoudige vergrendeling met geïntegreerde motorische openingsfunctie. De automatische functie is gebaseerd op de mechanische versie autoLock AV3 en kan comfortabel door een druk op een knop via de motor worden ontgrendeld.

Elegante oplossing ook voor inbouw achteraf

Ook de motorische automatische vergrendeling laat de massieve zwenkhaken en de dichtingselementen bij het dichttrekken van de deur automatisch in de sluitlijst grijpen - automatisch veilig en dicht! Maar blueMatic EAV3 biedt nog meer comfort. De vergrendelde deur laat zich heel eenvoudig met een afstandsbediening of intercomsysteem openen. Met een druk op een knop worden de zwenkhaken, het dichtingselement en de schoot ingetrokken - men kan meteen via de geopende deur naar binnen gaan. Dat is niet alleen comfortabel, maar ook elegant.

De motorcomponent kan ook achteraf in een bestaande automatische Winkhaus-vergrendeling autoLock AV3 ingebouwd worden. Een additionele draaideuraansturing is als optie mogelijk.
Om een tijdelijke vrijgave van de deur zoals bij een E-opener met dagfunctie mogelijk te maken, laat zich in de dagschoot-grendel-sluitplaat een dagschoot integreren.

blueMatic EAV3

Voorbeeld electronische accessoires

blueMatic EAV3

Fingerprint (ekey l., Idenkom r.)

Voordelen:

 • Reeds geïntegreerde of achteraf installeerbare motorcomponent voor aanrakingsvrije ontgrendeling
 • Geschikt voor alle toegangscontrolesystemen met potentiaalvrij contact
 • Automatische vergrendeling door magneettechniek aan kozijnzijde
 • Lichte ontgrendeling door opeenvolgende opening van de vergrendelings- en dichtheidselementen
 • Handmatige blokkering van de hoofdgrendel / het complete systeem via de profielcilinder is mogelijk - zgn. Holiday-Lockout-functie
 • Hoge mate van veiligheid door gearrêteerde spergrendel met 25 mm uitslag en aangrijping (RC2/RC3 compatibel)
 • Dichte sluiting door twee onafhankelijke dichtheidselementen
 • Voorplaathoogtes tot 2400 mm realiseerbaar
 • Door gelijke freesmaten (excl. uitsparing voor magneet/activering) en sluitplaten compatibel met andere Winkhaus-producten
 • Magneetactivering en dagschoot kunnen achteraf toegepast worden bij standaard Winkhaus-sluitplaten voor zwenkhaken

Opties:

 • Handmatige dagfunctie, met éen bedieningshandeling activeerbaar (achteraf installeerbaar)
 • Aansturing deuropener via een potentiaalvrije signaaluitgang van de blueMatic EAV3

Varianten:

 • STV-blueMatic EAV3, variant 60 met 2 zwenkhaken voor standaard buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1875 tot 2230 mm
 • STV-blueMatic EAV3, variant 62 met 2 zwenkhaken voor lagere buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 1735 tot 1875 mm
 • STV-blueMatic EAV3, variant 69 met 2 zwenkhaken voor hoge buitendeuren met een vleugelsponninghoogte van 2230 tot 2400 mm

Accessoires:

 • Voeding, 12 V DC, 2 A
 • Kabelovergang
 • Transponderset
 • Radiografische afstandsbedieningsset
 • Kabelsets voor fingerprint

Aandachtspunten:

 • Bestelling van de blueMatic EAV3-motor als achteraf installeerbare component of voorgemonteerd
 • Uitvoering met geïntegreerde kierstand niet leverbaar.
 • Bij gebruik van externe voedingen: 12 V DC (gelijkspanning), gestabiliseerd, min. 1,5 A (uitsluitend voor EAV-vergrendeling)
 • Zie voor details over de bekabeling de bedieningshandleiding in het downloadgedeelte!